TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS + Değişim Programı
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
20 Mayıs 2019, Pazartesi 

 
Ders Verme Hareketliliği
 
 
Ders Verme Hareketliliğine seçilen adaylarca hareketliliğe başlamadan önce hazırlanması ve Erasmus Ofisi'ne teslim edilmesi gereken belgeler:
  1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğünden alınacak resmi yazı (bu yazı öğretim görevlisi veya öğretim üyesinin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri belirtilmelidir).
  2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının orijinal olarak imzalanmış nüshası (erasmus.gop.edu.tr-Erasmus Hareketlilikleri-Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar – Teaching Programme)
  3. Öğretim Elemanı Ders Verme Hareketliliği Sözleşmesi (erasmus.gop.edu.tr-Erasmus Hareketlilikleri-Ders Verme Hareketliliği-Belgeler ve Formlar –Ek.V 9 ders verme-personelle imzalanacak sözleşme)
  4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi olabilir.
 
 
Dönüşte Erasmus Ofisine sunulması gereken belgeler:
 
 
1-Gidilen üniversiteden alınmış olan Katılım Sertifikası (Hareketliliğinizin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren imzalı mühürlü bir belge)
 
2-Nihai Rapor  
 
3-Seyahate ait belgeler (Pasaportun ülkeye giriş-çıkış sayfasının fotokopisi, uçuş kartlarının orijinalleri)
 
 
 
 
DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
 

1- Önceden en az 5 iş günü olan hareketlilik süresi en az 2 iş günü olmak kaydıyla değişmiştir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak,Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü olarak sınırlandırmıştır.

2-Erasmus+Programı’nda en az 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

3- Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Personele verilecek hibe miktarı konusunda, yükseköğretim kurumuna sunulan alternatifler yükseköğretim kurumu ile personel arasında imzalanması gereken standart sözleşme metninde yer almaktadır. Hibe miktarı konusunda yapılacak uygulamanın, hedef kitleye duyurulması ve tüm personele aynı şekilde uygulanması gerekmektedir.Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal Ajans tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

 

Ülke

Günlük Hibe Miktarı (Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

153

 

2. Grup Program Ülkeleri

 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs

Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti,

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 

 

136

 

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

119

 

*Türkiye'ye yurtdışından gelecek personel için ödenecek hibe miktarını belirtmektedir.

4- Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez. 

-10- ila 99 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 20

-100 ila 499 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 180 Avro

-500 ila 1999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 275 Avro

-2000 ila 2999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 360 Avro

-3000 ila 3999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 530 Avro

-4000 ila 7999 km arasındaki seyahat mesafeleri için: 820 Avro

-8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: 1.300 Avro

 

ERASMUS ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ İÇİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Programdan hiç faydalanmamış olmak                                                    

                                             

                             5  puan           

 

Daha önce anlaşma yapmış olmak ve her anlaşma için                          

                         

                              5  puan           

Birim/bölüm Koordinatörlüğü yapıyor olmak                                   

 

 

                             10 puan 

 

Daha önce bölüm/Anabilim dalı olarak faaliyetten faydalanmamış olmak:

                         

                              5 puan

Mükerrer gidenler için aynı yere gitmemiş olmak:

                           

                            2 puan

Gidilen  ya da gidilecek  karşı kurumdan kendi bölümüne gelen/ gelecek  öğretim elemanı sağlamış olmak

 

 

                               5 puan

     

         

****Taban 25 puandır. 

 
BELGELER VE FORMLAR
 

Hibe Sözlesmesi

Erasmus Yol Haritası

Teyit Dilekcesi

Bilgi Formu

 
 
 
 
 

 

 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.