TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS + Değişim Programı
 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
20 Mayıs 2019, Pazartesi 

15.02.2019
 
2018-2019 Erasmus Staj Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.
 

ERASMUS +   2018 – 2019 STAJ HAREKETLİLİĞİ İLANI

 

Başvuru Tarihleri:  18 Şubat 2019 – 15 Mart 2019

Erasmus + Programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen öğrencilerimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu ilan 1 Haziran 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyeti kapsamaktadır. Faaliyet süresi her bir eğitim kademesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) için en az 2 aydır.

Başvuru Koşulları:

1. Erasmus Staj Hareketliliği programından ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler yararlanabilir. Yapılacak olan öğrenci seçimlerine yabancı uyruklu öğrencilerimiz de tabiiyetlerine ve daimi oturma izni sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın başvuru koşullarını sağlamak kaydıyla katılabileceklerdir. 

2. Erasmus Staj öğrencisi seçilebilmek için gerekli olan genel not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir. Bu ortalamanın altında olan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Staj faaliyetinde öğrencilerin programdan faydalanabilmeleri için en az 2.sınıfta olmaları şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.

4. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru Aşamasında İstenen Belgeler

1-  Başvuru formu çıktısı

2-  Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu (“Genişletilmiş (Extended) ” veya “Yalnızca Staj Faaliyeti için Geçerli (Placement Only)” Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olmalıdır), işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu.

3- Not Dökümü.

4. Stajı zorunlu olan öğrencilerin, staj yapmasının zorunlu olduğunu gösteren belge.

5.Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin başvuruları için Türkiye’de burslu olmadıklarını gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir.(Yükseköğretim Kurulunu Başkanlığı’nın 21.11.2017 tarihli,  78918 sayılı yazısına göre.)

 

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

 

2018 sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

 

 

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

 

 

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere

(engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma

 (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

 

ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. 2018- 2018 Erasmus Dil Sınavına girip başarılı olan öğrencilerin bu yıl sınava girmesine gerek yoktur. Alınmış puanlar geçerli sayılacaktır. Programa katılmak isteyen öğrenciler başvuru formunu ve kabul mektuplarını ofise teslim etmeleri yeterli olacaktır. Yabancı Dil Belgesi olanlar (YDS,TOFEL, YÖKDİL vb) yapılacak olan İngilizce sınavından muaf  tutulacaktır.

 

Yabancı Dil Sınav Tarihleri: 28- 29 MART 2019 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır. Ayrıntılar daha sonra ilan edilecektir.

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN   http://erasmus.gop.edu.tr/

 

 
 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.