2019-2020 Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

2019-2020 Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

 •  21 Ekim 2019 Pazartesi
 •  1661 Görüntüleme
 •  Yazdır

2019-2020 Erasmus Ders Verme Ve Eğitim Alma Hareketliliği  ON-LİNE başvurulaı için linke tıklayınız.   https://exchangeprogram.gop.edu.tr  


 • 2019-2020 ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

  BAŞVURU İLANI

  Tarih

  Faaliyet

  21/10/2019-08/11/2019

  Başvuruların Kabulü

  15/11/2019

  Personel Ders Verme Hareketliliği değerlendirme sonuçlarının Erasmus Ofisi sayfasında (http://erasmus.gop.edu.tr) ilan edilmesi

  Başvurular; Gidilecek Üniversitelerin belirlenerek kabul mektubu olmaksızın başvuru formunun 08/11/2019 saat 23:59’a kadar online olarak Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim elemanlarından seçildikleri tarihten itibaren 30/09/2020 tarihine kadar değişim faaliyetlerini tamamlamak zorundadır.

   Değerlendirme;

  • Hibelerin kısıtlı olması sebebiyle daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce ders verme hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
  •  Başvuruların değerlendirilmesi puanlama sistemine göre yapılacaktır. Puanların eşit olduğu durumlarda adayın yabancı dil bilgisi puanları, (YDS,TOEFL,IELTS vb.),adayın bilimsel yayınları ve almış oldukları atıf sayıları ve hizmet yılı değerlendirmede dikkate alınır.
  • Değerlendirmeler sonucunda Asil listede açıklanan öğretim elemanlarının ilan bitiminden Otuz gün içerisinde kabul mektuplarını Ofise ibraz etmeleri gerekmektedir. Otuz günlük süre bitiminde kabul mektubu temin edemeyen öğretim elemanlarının hakkı yedek listede bulunan öğretim elemanlarına devredilir.
  • Erasmus Ders Verme Hareketliliğine başvuracak kişiler Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuramaz.

   Tüm başvurular Erasmus Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Koordinatörlüğümüze başvuran adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Erasmus Ofisi internet sayfasından duyurulacaktır. 

         ERASMUS OFİSİ 

  2007-2014 yılları arasında yürütülen Ders Verme Hareketliliği, Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı kapsamında yer almaktaydı. 2014-2021 yılları arasında programın adı Erasmus+ olarak değişmiştir. Buna göre, günlük hibe tutarı, seyahat ödemeleri, gidilecek ülkeler, faaliyetin süresi uygulamalarında bir önceki döneme göre değişiklikler olmuştur.

  İlgili Değişiklikler:

  1. Önceden en az 5 iş günü olan hareketlilik süresi en az 2 iş günü olmak kaydıyla değişmiştir. Personel hareketliliği süresi en az 2 gün, en fazla 2 aydır. Ancak, Birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibe ödemesi yapılacak süreyi en az 2 iş günü en fazla 5 iş günü olarak sınırlandırmıştır.

  2. 2014-2021 döneminde konferans katılımları Erasmus Programı kapsamında hibelendirilmeyecektir.

  3. Bilindiği üzere, seyahat giderlerinde seyahat mesafesi Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanacaktır. Örneğin; ders vermek üzere Rzeszow’a gidecek bir öğretim elemanı, bu linkte Tokat- Rzeszow arası mesafeyi tespit ettikten sonra ilan metninde yer alan mesafe aralığına göre

  kendisine ödenecek seyahat masrafını hesaplamalıdır.

  Mesafe hesaplayıcısı için tıklayınız:

  4. Bir önceki dönemde sadece AB üyesi ülkelere gidilebilirken, yeni dönemle birlikte AB üyesi 28 ülkenin yanı sıra, Makedonya, Lihtenştayn, İzlanda ve Norveç’e de eğitim alma hareketliliği kapsamında gidilebilmektedir.


  2019-2020 AKADEMİK YILI ERASMUS PROGRAMI

   PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

  BAŞVURU İLANI

  Tarih

  Faaliyet

  21/10/2019-

  08/11/2019

  Başvuruların Kabulü

  15/11/2019

  Personel Eğitim Alma Hareketliliği değerlendirme sonuçlarının Erasmus Ofisi sayfasında (http://erasmus.gop.edu.tr) ilan edilmesi

  Başvurular;

  Gidilecek Üniversitelerin belirlenerek kabul mektubu olmaksızın başvuru formunun 08/11/2019 saat 23:59’a kadar online olarak Erasmus Ofisi’ne teslim edilmesi suretiyle yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim elemanı ve idari personel seçildikleri tarihten itibaren 30/09/2020 tarihine kadar değişim faaliyetlerini tamamlamak zorundadır.

  .

  Değerlendirme;

  • Daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış akademik ve idari personele, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliği faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke/yükseköğretim kurumu/işletme ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara öncelik verilecektir.
  • Değerlendirmeler sonucunda Asil listede açıklanan öğretim elemanlarının veya idari personelin ilan bitiminden Otuz gün içerisinde kabul mektuplarını Ofise ibraz etmeleri gerekmektedir. Otuz günlük süre bitiminde kabul mektubu temin edemeyen öğretim elemanlarının veya idari personelin hakkı yedek listede bulunan öğretim elemanlarına devredilir.
  • Başvuruların değerlendirilmesi puanlama sistemine göre yapılacaktır. Puanların eşit olduğu durumlarda adayın yabancı dil bilgisi puanları, (YDS,TOEFL,IELTS vb.),adayın bilimsel yayınları ve almış oldukları atıf sayıları ve hizmet yılı değerlendirmede dikkate alınır.
  • Hareketliliğin gerçekleştirileceği kurumdan alınacak iş planının öğretim elemanı veya idari personelin alanıyla uyumlu olması ve gidilecek üniversite ile ikili anlaşmanın bulunması gerekmektedir.
  • Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak idari Personellerin birim amiri üst yazısı ile başvurularını Erasmus Ofisine Ulaştırmaları gerekmektedir.
  • Personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvuracak kişiler Erasmus Ders Verme Hareketliliğine başvuramaz.

           Tüm başvurular Erasmus Koordinatörlüğü’ne yapılacaktır. Koordinatörlüğümüze başvuran adaylar arasından, yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda asil ve yedek listeler oluşturulacak ve Erasmus Ofisi internet sayfasından duyurulacaktır.

                   ERASMUS OFİSİ

   

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erasmus Programı Kurum Koordinatörlüğü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi B Blok Giriş Katı 60150 TOKAT Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.