2020-2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

2020-2021 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Başlamıştır.

 •  3 Şubat 2020 Pazartesi
 •  3227 Görüntüleme
 •  Yazdır

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ


2020-2021  Akademik yılında Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 03 Şubat 2020 – 21 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Başvuracak öğrencilerden ilk defa Erasmus programından faydalacak olanlar https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F adresinden “Kayıt ol & başvuru yap” sekmesi üzerinden sisteme kullanıcı adı olarak

TC kimlik numarası ve şifre olaraköğrenci bilgi sistemi şifresini girerek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sonrasında sisteme giriş yapıp başvurularını en son 21 Şubat 2020 Cuma saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekmektedir. Daha önce Erasmus programından

yararlanan öğrencilerin https://exchangeprogram.gop.edu.tr/Account/Login.aspx?pId=2035&ReturnUrl=%2F adresinden Kullanıcı adı ve şifresi TC kimlik numaraları olarak sisteme giriş yapabileceklerdir.

 


Başvuru İçin Genel Kurallar:


Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

 

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

 2. Birinci kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 -58/100 olması,

 3. İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00- 65/100 olması,

 4. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, yıllık 60 ECTS.

 5. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

 6. Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin başvuruları için Türkiye’de burslu olmadıklarını gösteren belge ile başvurmaları gerekmektedir.(YükseköğretimKurulunu Başkanlığı’nın21.11.2017 tarihli,78918 sayılı yazısına göre.)

 7. Üniversite Yabancı Dil Sınavı için başvuru esnasında oturuma katılımı seçmek zorunlu olup, herhangi bir dil belgesi olanlar da (YDS,TOFEL, YÖKDİL vb) yapılacak olan İngilizce sınavına katılmak zorundadır.

 

          Yazılı Sınav Tarihi: 28.02.2020        

          Saat:10:00

      Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu (İlahiyat Fakültesinde) hazırlık sınıfı derslikleri

“Sözlü sınava girebilmek üzere yazılı sınavdan asgari not olan 50 alınması gerekmektedir.”

 

Yazılı sınavı geçenlere sözlü sınavı 6 Mart 2020 Saat 08:45-12:00 arasında

 

Yabancı Diller Yüksekokulu (İlahiyat Fakültesinde) hazırlık sınıfı dersliklerinde yapılacaktır.

 

 

 1. Muhtaç aylığı alan öğrenciler belgelendirmek kaydıyla ek ücret alabilmektedir.

Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tablo2’de belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. Maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkânından yararlanırlar. Hareketliliğe seçilen öğrencinin ilave hibeden yararlanmak için Hibe Sözleşmesi imzalanmadan önce Erasmus ofisine başvurarak bağlı bulunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden alacağı yukarıda belirtilen Kanun kapsamında muhtaçlık aylığı aldığına dair belgeyi ibraz etmesi gereklidir.

 

 

 1. Engelli Öğrencilere engelliliğin belgelenmesi kaydıyla ayrıca destek verilmektedir. (Detaylar için lütfen aşağıda verilen linki ziyaret ediniz.) 2. Değerlendirme Kriterleri, %50 genel not ortalaması ve %50 İngilizce Sınavı şeklindedir. (İngilizce sınavının değerlendirilmesi %40 yazılı sınav ve %10 sözlü sınav etki etmektedir).

 

 

 

 


Erasmus Öğrenim Hareketliliği – Özel Şartlar:

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2020-2021 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır